Lan sống phụ sinh, lớn, mập. Thân dài đến 1m. Lá xếp hai dãy, thuôn rộng, dài 20 – 25cm. Cụm hoa dài 10 – 20cm mọc ở giữa thân, hoa màu vàng chanh hay gần trắng

Tên Việt Nam: Lan vân đa dạ hương
Tên Latin: Vanda denisoniana
Đồng danh: Vanda denisoniana Benson et Rchb.f. Vanda micholitzii Rolfe ex Ridley.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Mô tả:

Lan sống phụ sinh, lớn, mập. Thân dài đến 1m. Lá xếp hai dãy, thuôn rộng, dài 20 – 25cm, rộng 2 – 3, 5cm, đỉnh chia hai thùy, gốc có bẹ. Cụm hoa dài 10 – 20cm mọc ở giữa thân, cuống hoa dài 7 – 9cm mang 4 – 8 hoa.

Hoa màu vàng chanh hay gần trắng ở mặt ngoài, cánh môi chia 3 thùy, thùy bên đứng màu vàng có ốm đỏ ở gốc, thùy giữa thuôn dài thắt ở giữa, đỉnh chia hai thùy rộng ở giữa màu trắng hay nâu nhạt. Cựa hình chùy.

Phân bố:

Hiện nay, ở Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện nhiều chủng loại có màu hoa khác nhau, phổ biến hơn cả là màu nâu.

Cây mọc chủ yếu ở Lâm Đồng, Tây Nguyên và phân bố ở Lào, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam  – Trần Hợp – trang 210.

Cây Lan vân đa dạ hương – Vanda denisoniana còn có tên Mỹ dung dạ hương hay Vanda mỹ dung dạ hương, những cây đột biến Vanda denisoniana alba còn có tên là Bạch huệ đồng (có lẽ vì màu trắng của hoa nên được gọi vậy)

Lan vân đa dạ hương - Vanda denisoniana

Lan vân đa dạ hương - Vanda denisoniana

Lan vân đa dạ hương - Vanda denisoniana

Lan vân đa dạ hương - Vanda denisoniana