Lan sống phụ sinh, thân mập, có nhiều rễ lớn. lá xếp 2 dãy thuôn hẹp, đỉnh chia hai thùy. Cụm hoa chùm dài 10 – 15cm. Hoa lớn có cánh hoa màu vàng nâu, mép viền màu vàng chanh. Cánh môi màu vàng chanh, gốc màu trắng. Hoa thơm.

Tên Việt Nam: Lan vân đa chanh
Tên Latin: Vanda fuscoviridis
Đồng danh: Vanda fuscoviridis Lindl. Vanda kwangtungensis cheng et Tang
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân mập, có nhiều rễ lớn. lá xếp 2 dãy thuôn hẹp, đỉnh chia hai thùy. Cụm hoa chùm dài 10 – 15cm. Hoa lớn có cánh hoa màu vàng nâu, mép viền màu vàng chanh. Cánh môi màu vàng chanh, gốc màu trắng. Hoa thơm.

Phân bố: Cây mọc ở vùng núi Bắc bộ Việt Nam Chợ Đồn, Bắc Cạn, Đắc Lắc, Tây Nguyên và phân bố ở Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam  – Trần Hợp – trang 210.

Lan vân đa chanh - Vanda fuscoviridis

Lan vân đa chanh - Vanda fuscoviridis

Lan vân đa chanh - Vanda fuscoviridis