Lan sống phụ sinh, thân dài 1 – 2m. Lá xếp 2 dãy đều đặn, thuôn hẹp, cong, dài 18 – 25cm, rộng 2 – 2, 5cm, đỉnh chia hai thùy không đều. Cụm hoa ở trên thân, thẳng đứng, mang 4 – 6 hoa. Hoa lớn dài 5cm, màu nâu đậm ở mép, nhạt dần vào giữa

Tên Việt Nam: Lan vân đa bi đúp
Tên Latin: Vanda bidupensis
Đồng danh: Vanda bidupensis Aver.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dài 1 – 2m. Lá xếp 2 dãy đều đặn, thuôn hẹp, cong, dài 18 – 25cm, rộng 2 – 2, 5cm, đỉnh chia hai thùy không đều, có 5 mũi. Cụm hoa ở trên thân, thẳng đứng, mang 4 – 6 hoa. Hoa lớn dài 5cm, màu nâu đậm ở mép, nhạt dần vào giữa. Cánh môi màu nâu nhạt có vạch tím ở gần gốc, chia 3 thùy hai thùy bên màu vàng nhạt có đốm đỏ. Cựa màu vàng nhạt.

Phân bố: Cây mọc ở vùng núi (Vườn quốc gia Bi Đúp – Lâm Đồng), đây là loài mới phát hiện ở Việt Nam.

Mô tả loài: Trần Hợp – Phùng mỹ Trung.

Lan vân đa bi đúp - Vanda bidupensis

Lan vân đa bi đúp - Vanda bidupensis

Lan vân đa bi đúp - Vanda bidupensis

Lan vân đa bi đúp - Vanda bidupensis